මම ගිය ඡන්දේ පැරදුනේ ජනාධිපතිතුමා නිසා – සෝලංග කට අරී.

Posted on : Jul 11, 2019
Views : 10
Posted by : admin
  
Embed CodeIframe

* මම ගිය ඡන්දේ පැරදුනේ ජනාධිපතිතුමා නිසා – සෝලංග කට අරී.
* වෙන් වීම තමා මහින්ද රාජපක්ෂගේ පරාජයට ප්‍රධාන හේතුව.
* ලංකාවෙ දැනට බිහි වූ ශ්‍රේෂ්ඨතම විධායක ජනාධිපති J.R. ජයවර්ධන මහතා.
* ප්‍රධාන පක්ෂ කාටවත් තාම ජනාධිපති අපේක්ෂකයා නම් කරන්න බැරි වෙලා තියනවා. සාස්තර කියන්න ගිහින් ඇන ගන්න ඕනෙ නෑනේ.
* කඩේට පලයන් චෑන් චූං වගේ ලොක්කො කියන කියන එක අපට කරන්න වෙලා තියෙන්නේ.
* අපේ රටේ ඉපදෙන කෙනා කොහොමද සුළු ජාතීන් වෙන්නේ?
* මිනිස්සු යවපු ප්‍රාදේශීය සභාවට ණය නැති වෙන්න මම වැඩ කරලා තියනවා.
*බැද ගත්තු බෙරය ගහන්න තාලයක් හොයන සෝලංග..
තමා බෙරය බැද ගත්තු නමුදු එය වයන් නැති බවත්, වයන්නට තමාට තාලයක් තවම පෙනෙන්නේ නැති බචත් සෝලංග පිළිගනී.
*මමත් බිස්නස් කාරයෙක් සම්මත නීතිය ඇතුලේ..

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *