‍දිවයිනේ ස්ථාන 79ක මේවන විට නොමිලේ wi-fi

‍දිවයිනේ ස්ථාන 79ක මේවන විට නොමිලේ wi-fi

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන නියෝජිත ආයතනය පවසන්නේ  නොමිලේ වයි – ෆයි ලබාදීමේ වැඩසටහන යටතේ මේ වන විට දිවයින පුරා ස්ථාන 79ක වයි – ෆයි කලාප ආරම්භ කර ඇති බවයි.

මෙම නොමිලේ වයි – ෆයි ලබාදීමේ වැඩසටහන මෙම මාසය අවසන් වන විට අනෙකුත් ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක කරන බව  එම ආයතනයේ වැඩසටහන් කළමණාකාර ගවස්කාර් සුබ්‍රමනියම් මහතා සදහන් කළේය.

Share this: