සංගීත සංදර්ශන අවසන් කිරීමේ කාල සීමාව දීර්ඝ කරයි

සංගීත සංදර්ශන අවසන් කිරීමේ කාල සීමාව දීර්ඝ කරයි

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබාදුන් නියෝගයකට අනුව පස්වරු 10.00 ට සංගීත සංදර්ශන අවසන් කිරීමට නියමිත කාල සීමාව සංශෝධනය කර ඇති බව සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව සිකුරාදා සහ සෙනසුරාදා දිනවල පැවැත්වෙන සංගීත සංදර්ශන අවසන් කිරීමේ කාල සීමාව අලුයම 1.00 දක්වා දීර්ඝ කෙරෙන අතර ඉරිදා දිනවල සංගීත සංදර්ශන අලුයම 12.30ට අවසන් කළ යුතුය.

කෙසේ වෙතත්, රෝහල් සහ ආගමික ස්ථානවල සිට සංගීත සංදර්ශන පැවැත්වෙන ස්ථානය අතර සාධාරණ දුරක් තබා ගත යුතු බව ද එම නියෝගයේ ඇතුළත් බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Share this: