ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම කාන්තා වැඩබලන ජනාධිපති ලේකම්වරිය

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම කාන්තා වැඩබලන ජනාධිපති ලේකම්වරිය

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ කාන්තාවක් මෙම ගෞරවනීය තනතුරට පත් වූ ප්‍රථම අවස්ථාව සනිටුහන් කරමින් වැඩ බලන ජනාධිපති ලේකම්වරිය ලෙස චාන්දනී විජේවර්ධන මහත්මිය පත් කර ඇත්තේ පෙරළිකාර පියවරක් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) පවසයි.

ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතා ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක් සඳහා ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැමිණීම හේතුවෙන් මෙම පත්වීම සිදු කෙරේ.

ඒකනායක මහතා දිවයිනට පැමිණෙන තෙක් මෙම තීරණය ජූලි 20 වැනිදා ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

Share this: