ලොව ප්‍රථමවරට බෙල්ලක් බද්ද කිරීමට යයි!

ලොව ප්‍රථමවරට බෙල්ලක් බද්ද කිරීමට යයි!

වර්ඩ්නින්ග් හොෆ්මන් මස්ල් වොස්ටන් කියන දුර්ලභ ගනයේ මාරාන්තික ජානමය රෝගී තත්වයකින් පෙලෙන වැලරි ස්ප්‍රිඩනොව් නැමැත්තා ලොව ප්‍රථම ශිර්ෂ බද්ධයක් සිදුකරගැනීමට තම කැමැත්ත පල කර ඇත
ශරීරයකින් හිසක් වෙනකොට එම හිස සෞඛ්‍යමය කයකට බද්ධ කිරීමේ හැකියාවක් ඇති බව පැවසූ සර්ජියෝ කැනවරෝ නමැති වෛද්‍යවරයාගේ ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් සමගරුසියාවේ පරිඝනක විද්‍යාඥයෙක් වන ස්ප්‍රිඩනොව් මහතා මෙම ශල්‍යකර්මය කිරීමට එකඟ වී ඇත්තේය.

අනෙකුත් වෛද්‍ය වරුන්ගේ සැකය මේ සඳහා ඇති එකම බාධාව බවත් කන්වරෝ මහතා පවසන අන්දමට මෙම ශල්‍යකර්මය සාර්ථකව සිදුකිරීමට අවශ්‍ය සියලුම තාක්ෂණික සහ උපකරණ අද පවතින බවත් පකාශ කර ඇත.

ADA

Share this: