රුවන් ගුණසේකර මහතා පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුරට

රුවන් ගුණසේකර මහතා පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුරට

පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා නව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙස සහකාර පත් කර තිබේ.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළේ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම පත් වීම ලබා දුන් බවයි.

එ අනුව හිටපු පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී අජිත් රෝහණ මහතා කොළඹ (උතුර) පොලිස්බල ප්‍රදේශය බාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයා වශයෙන් අනියුක්ත කර ඇත.

රුවන් ගුණසේකර මහතා කොළඹ ආනන් විද්‍යාලයේ අධයාපනය හදාර ඇති අතර ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ අපරාධ විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධි අපේක්ෂකයෙකි.

Share this: