යේමනයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගැන දන්වන්න

යේමනයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගැන දන්වන්න

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ, යේමනය තුළ සිරවී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිළිබඳව තොරතුරු ඇත්නම් දන්වන ලෙසයි.

තවද ඒ පිළිබඳව 0112 323 015 යන දුරකථන අංකයට දැනුම්දෙන ලෙස රජය විසින් මෙලෙස ඉල්ලීම කරන අතර, යේමනයේ පවතින දරුණු ගැටුම් හේතුවෙන් එරට රැකියා වල නිරත ශ්‍රී ලාංකිකයින් 120 දෙනෙකු පමණ මේ වනවිට එරට සිරවී සිටින බව වාර්තා වෙයි.

පසුගිය දින කිහිපය තුළ විදේශ අමාත්‍යංශය විසින් මොවුන් බේරා ගැනිමට අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් සිටින බව, සැලවිය.

Share this: