මන්ත‍්‍රි සරණගේ සුවදුක් විමසීමට හිටපු ජනාදිපති සමග අධිකරණ ඇමති

මන්ත‍්‍රි සරණගේ සුවදුක් විමසීමට හිටපු ජනාදිපති සමග අධිකරණ ඇමති

බන්ධනාගාරගතව සිටින ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රි සරණ ගුණවර්ධන මහතා හමුවීමට අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රජපක්ෂ මහතා ගොස් ඇත.

අමාත්‍යවරයා එහිදී සරණ ගුණවර්ධන මහතාගේ සුවදුක් විමසා තිබේ.

මෙලෙස අමාත්‍යවරයා ගොස් තිබෙන්නේ මත් ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවුවන් පුනරුත්තාපනය කිරිම සදහා නව ප‍්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන ඒකකය මහර බන්ධනාගාරයේ දි විවෘත කිරිමෙන් අනතුරුවයි.

එමෙන්ම, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ද මන්ත්‍රි සරණ ගුණවර්ධන බැලීම සඳහා මහර බන්ධනාගාරය වෙත අද උදෑසන ගොස් තිබේ.

Share this: