පක්ෂ නායකයන් අද රැස්වේ

පක්ෂ නායකයන් අද රැස්වේ

අද දින පාර්ලිමේන්තුවේදී පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පැවැත්විමට නියමිතව තිබේ.

එම රැස්වීම උදෑසන 9ට කතානායක චමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන බව නියෝජ්‍ය කතානායක චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම මෙම 19 ආණ්ඩුක්‍රම සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ මෙහිදි සාකච්ඡා කිරිමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.

තවද, 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය හෙට සහ අනිද්දා යන දින වල පැවැත්විමට නියමිතව තිබෙන අතර, අද දිනයේදී පාර්ලිමේන්තු සභා වාරයක් පැවැත්විමට නියමිතව ඇත.

තවද, අදාළ කෙටුම්පත, පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරිම පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කර තිබේ.

Share this: