ධීවරයින් 6ක් ඉන්දීය දැලේ

ධීවරයින් 6ක් ඉන්දීය දැලේ

ශ්‍රී ලංකික ධීවරයින් පිරිසක් ඉන්දීය මුහුදු සීමාව උල්ලංඝණය කර, ඉන්දීය වෙරළාරක්ෂක බළකාය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මෙම ධිවරයින් පිරිස අත්අඩංගුවට ගෙන අතේ නාගපට්නම් මුහුදු ප්‍රදේශයට නාවික සැතපුම් 128ක් දුරින් වූ මුහුදු ප්‍රදේශයේදී බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.
මෙම ධිවරයින් 06 දෙනා සහ ධීවර යාත්‍රාව ඉන්දීය වෙරළාරක්ෂක බළකාය විසින් මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

තවද මොවුන් ත්‍රිකුණාමල ප්‍රදේශයෙන් ධීවර කටයුතු සදහා පිටත්ව ගොස් ඇති බව වාර්තාවෙයි.

ඉන්දීය බාරයට ගත් මෙම ධීවරයින් වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා ඉන්දීය වෙරළ ආරක්ෂක කණ්ඩායම් වෙත බාරදී තිබේ.

Share this: