“ද ලිට්ල් මර්මේඩ්” ආරම්භක සති අන්තයේ ඩොලර් මිලියන 117ක් උපයා ගනී

“ද ලිට්ල් මර්මේඩ්” ආරම්භක සති අන්තයේ ඩොලර් මිලියන 117ක් උපයා ගනී

බොක්ස් ඔෆිස් මොජෝට අනුව ඩිස්නිගේ සජීවී ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටය “ද ලිට්ල් මර්මේඩ්” ඉතිහාසයේ අනුස්මරණ දින සති අන්තයේ පස්වන හොඳම විවෘත කිරීම ලෙස එක්සත් ජනපද බොක්ස් ඔෆිස් හි ඩොලර් මිලියන 117.5ක් උපයා ගත්තේය.

1989 ඩිස්නි සජීවිකරණ සම්භාව්‍ය තාරකාවේ ප්‍රතිනිර්මාණය, ඒරියල් ලෙස හැලී බේලි. සමස්තයක් ලෙස චිත්‍රපටයට තීරනාත්මක මිශ්‍ර ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණද, බේලිගේ නාමික චරිතයට අනුවර්තනය වීම විචාරකයින් විසින් පුළුල් ලෙස පැසසුමට ලක් විය. සමාලෝචන එකතු කිරීමේ Rotten Tomatoes හි, විචාරකයින්ගෙන් 67% ක් පමණක් චිත්‍රපටයට හිතකර සමාලෝචනයක් ලබා දී ඇත.

ප්‍රේක්ෂකයින් චිත්‍රපටය ගැන වඩාත් සතුටු වූ අතර 95% ක් රොටන් ටොමැටෝස් වෙත like ලබා දුන්නේය.

Share this: