දුම්රිය කටයුතු අඩාලවීමේ අවදානමක්

දුම්රිය කටයුතු අඩාලවීමේ අවදානමක්

දුම්රිය දෙපාර්මේන්තුවේ පවතින නියාමකවරුන්ගේ හිඟය හේතුවෙන් දුම්රිය ධාවන කටයුතු අඩාලවීමේ අවදානමක් පවතින බව දුම්රිය ශ්‍රේණීගත එකමුතුව පවසයි.

ඊට පිළියමක් ලෙස විශ්‍රාමික නියාමකවරුන් පිරිසක් පසුගිය දිනවල රාජකාරීවල නිරත වු බව එහි කැඳවුම්කරු ජානක ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළේය.

නමුත් ඔවුනට ලැබිය යුතු මාස 9ක කාලයක වැටුප් නොලැබීම හේතුවෙන් රාජකාරී කටයුතුවලින් ඉවත් වීමට තීරණය කර තිබේ.

තවද ජානක ප්‍රනාන්දු මහතා තවදුරත් සඳහන් කළේ, මෙම තත්ත්වය ඉදිරි දින කිහිපය තුළ පැවතුණහොත් දුම්රිය ගමන්වාර කිහිපයක් අවලංගු කිරීමට සිදුවනු ඇති බවයි.

Share this: