තවත් ඝාතන වීඩියෝවක්, අයි.එස් සටන්කාමීන් අන්තර්ජාලයට එක්කරයි

තවත් ඝාතන වීඩියෝවක්, අයි.එස් සටන්කාමීන් අන්තර්ජාලයට එක්කරයි

තවත් ඝාතන වීඩියෝවක්, අයි.එස් සටන්කාමීන් විසින් අන්තර්ජාලයට එක්කර ඇත.

ඊජිප්තුවේ කි‍්‍රස්තියානි භක්තිකයන් 21දෙනෙකුගේ හිස ගසා දමන වීඩියෝවක් මෙසේ අන්තර්ජාලයට එක්කර තිබේ.

ලිබියාවේ ටි‍්‍රපොලිනගරයේදී mema ඝාතන සිදුකර ඇත. මේ අතර ඊජිප්තු ජනාධිපති අබ්දෙල් ෆටා අල්සිසි විසින් හදිසි සාකච්ඡාවක් ද කැඳවා ඇත.

කයිරෝ වාර්තා valin සඳහන් venne, දින 7ක ශෝක කාලයක් ද ප‍්‍රකාශයට පත්කර ඇතිබවයි.

Share this: