ගර්භණී කාන්තාවන්ට පෝෂණ මල්ල පොළොන්නරුවෙන් පටන් ගනී

ගර්භණී කාන්තාවන්ට පෝෂණ මල්ල පොළොන්නරුවෙන් පටන් ගනී

පොළොන්නරුව බුද්ධි මණ්ඩපයේ පැවති ගර්භනි මව්වරුන්ට රුපියල් 20,000 ක දිමනාවක් ලබාදිමේ වැඩසටහනේ සමාරම්භක උත්සවය ඊයේ පොලොන්නරුවේ දී පැවැත්විය.

එහිදී, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැවසුයේ, ආර්ථික අපහසුතා ඇති අඩු ආදායම්ලාභි ජනතාව නඟා සිටුවිම සඳහා රජයක් ලෙස ඉටුකළ යුතු සෑම කාර්යක්ම ඉටු කිරිමට ප්‍රමුඛත්වය දී කටයුතු කරන බවයි.

තවද, දරුවන්ගේ සහ මව්වරුන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය උසස් කිරිම සඳහා රජය විශේෂ අවධානයකින් කටයුතු කරන බව ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළහ.

එහිදි තවදුරටත් අදහස් දැක්වු ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ සමාජයේ යහපත් පැවැත්ම සඳහා අඩිතාලම පවතින්නේ මාතෘත්වය තුළ බවයි.

තවද මව්වරුන් වෙනුවෙන් ඉටුකළ යුතු සෑම වගකිමක්ම ඉටු කිරිමට මෙන්ම ඔවුන්ට ලබාදිය යුතු නිසි ගරුත්වය ලබාදිමට රජය කැපවි සිටින බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළහ.

Share this: