කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන

කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන

එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය (FAO) ශ්‍රී ලංකාවේ සහල් ක්ෂේත්‍රය නංවාලීම සඳහා යුරෝපා සංගමයේ (EU) අරමුදල් සහිත ව්‍යාපෘතියක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති නිලධාරීන් 300 ක් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වන බව FAO නිවේදනය කරයි.

යුරෝපීය සංගමයෙන් (EU) යුරෝ මිලියන 4 ක අරමුදල් සහිතව, ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සහ මහවැලි අධිකාරිය (MASL) සමඟ එක්ව FAO විසින් දියත් කරන ලද RiceUP නම් නව්‍ය ව්‍යාපෘතියේ කොටසක් ලෙස මෙම වැඩසටහන පැමිණේ.

2021-2022 කාලය තුළ අඛණ්ඩ කන්න දෙකක දුර්වල අස්වැන්නක් හේතුවෙන් ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට ඇති තර්ජනයට පිළියම් යෙදීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි. 2022 දී වී නිෂ්පාදනයේ 40% ක පමණ පහත වැටීමක් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාවේ සහල් පරිසර පද්ධතිය අවදානමට ලක්විය හැකි අතර එය වහාම අවධානය යොමු කළ යුතු බව FAO සඳහන් කරයි.

Share this: