උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය තාවකාලිකව නැවතී

උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය තාවකාලිකව නැවතී

උමා ඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතිය නිසා පිඩාවට පත්ව සිටින ජනතාවට අවශ්‍ය වන්දි ගෙවිම් කටයුතු කඩිනම් කරන ලෙස ආදළ නිලධාරින්ට මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වසන්ත අලුවිහාරේ මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

තවද මේ සම්බන්ධයෙන් පැන නැඟි ඇති ගැටලු වහාම විසදිමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසත් අලුවිහාරේ මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

අමාත්‍යවරයා මෙම උපදෙස් ලබා දුන්නේ උමා ඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් පැන නැගි ඇති ගැටලු සොයා බැලිම සදහා නිලධාරින් සමග පැවති සාකච්ඡාවකදිය.

ව්‍යාපෘතියේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක සහභාගි වෙමින්, එහිදී ඒ මහතා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ, තාවකාලිකව මෙහි වැඩනවතා දමා ඇති බවත් ජනතාවට ව හානිය අවම කිරිමට නව රජය සැම විමට කටයුතු කරනව බවත් මේ වන විට භුගත ජල මට්ටම පහත යාම නිසා වගාවන්ට හානි සිදුවි ඇති බණ්ඩාරවෙල සහ ඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වලට වන්දි ලබා දිමට අවශ්‍ය අරමුදල් ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරුන වෙත ලබා දිමට කටයුතු කරන බවයි.

අලුවිහාරේ මහතා තවදුරටත් පැවසුයේ, උමා ඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරිමේදී ඇතිව තිබෙන පාරිසරික සහ ‍භු විද්‍යාත්මක ගැටලු සොයා බැලීම සදහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සහ පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙ භු විද්‍යා අංශයේ ප්‍රධානි ජගත් ගුණතිලක මහතාගේ ප්‍රධානතවයෙන් පත් කර ඇති විද්වත කමි‍ටුවේ වාර්තාව ලද වහාම ජනාධිපතිවරයාට යොමු කර ව්‍යාපෘතිය සම්බනධයෙන් ඉදිරියේ තින්දුවක් ගන්නා බවයි.

අමාත්‍යවරයා උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ඩයිරබා, පුහුල්පොල ජලාශවල ඉදිකිරිම් නිරික්ෂණය කළ අතර භුගත විදුලිබලාගාරය සහ ප්‍රධාන උමං මාර්ගයද අමාත්‍යවරයාගේ අවධානයට ලක් විය.

Share this: