අලියන්ට ජය වූ සිංහල අවුරුද්ද

අලියන්ට ජය වූ සිංහල අවුරුද්ද

මේ දිනවල දිවයිනේ සැම තැනකම එළවළු මිල විශාල ලෙස පහත වැටී ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම තත්ත්වයට හේතුව වී අතේ, උත්සව සමයේ අලෙවි කිරීම සඳහා ගොවීන් විසින් විශාල ලෙස එළවළු වෙළෙඳපළට එක් කිරීමයි.

තවද, දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ඇතුළු දිවයිනේ සියලුම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවල විශාල ලෙස මේ වන විට එළවළු මිල පහත වැටී ඇත.

ගොවීන් සඳහන් කරන්නේ, බොහෝ එළවළු විකුණා ගැනීමට නොහැකිව විනාශ කර දැමීමට සිදුවී ඇති බවයි.

එසේම පසුගිය දින හතරක පමණ කාලය තුළ දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය තුළ පමණක් එළවළු කිලෝග්‍රෑම් ලක්ෂයක් පමණ ඉවත දමා ඇති අතර, එම ඉවත දැමුණු එළවළු වන අලීන්ට කෑම සඳහා කැලයට ගෙන ගොස් දමා ඇති බවයි.

එම නිසා උත්සව සමයේදී එළවළු මිල පහත වැටීම පාලනය කිරීම සඳහා රජයේ මැදිහත්වීම වැදගත් බව ගොවීන් පවසයි.

Share this: