අධික මිලකට භාණ්ඩ අලෙවි කෙරූ වෙළෙන්දන් 350ක්..

අධික මිලකට භාණ්ඩ අලෙවි කෙරූ වෙළෙන්දන් 350ක්..

රජය විසින් පසුගියදා ඉදිරිපත් කළ අතුරු අයවැය සමඟින් මිළ පහළ දැමුණු භාණ්ඩ වැඩි මිළකට අළවිකරන වෙළඳුන් සොයා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය  වැටලීම් සිදු කරමින් පවතියි.

ඒ අනුව මේ වනවිට වැටලීම් 350ක් පමණ සිදු කර ඇති බව එහි සභාපති රූමි මර්ෂුක් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

විකිණුම් මිළ ඉක්මවා භාණ්ඩ අළවි කරන වෙළඳුන් පිළිබඳ ලැබෙන පැමිණිළි සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම වැටලීම් සිදු කරන බවද ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගන්නා බවද තව දුරටත් කියා සිටියේය.

පැය 24පුරා ක්‍රියාත්මක වන පහත දුරකථන අංක වලට මේ පිළිබද පැමිණිලි කල හැක.

1917 \  011 7755481 \ 011 7755482 \ 011 7755483

Share this: