36 හැවිරිදි අයෙකුට දිවි අහිමි වූ වෙඩි තැබීම

36 හැවිරිදි අයෙකුට දිවි අහිමි වූ වෙඩි තැබීම

මැයි 16 වැනිදා අනුරාධපුර, පදවිය ප්‍රදේශයේදී 36 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

පදවිය – පුල්මුඩේ මාර්ගයේදී මෙම සිද්ධිය වාර්තා වී ඇති අතර, කෙසේ වෙතත් වෙඩි තැබීමේ අරමුණ මෙතෙක් අනාවරණ වී නොමැති බව පොලීසිය පවසයි.

ඒ අනුව වෙඩි තැබීම සම්බන්ධයෙන් පදවිය පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වයි.

Share this: