2046 වැලන්ටයින් දිනයේදී විශාල ග්‍රහකයක් පෘථිවියට!

2046 වැලන්ටයින් දිනයේදී විශාල ග්‍රහකයක් පෘථිවියට!

2046 දී වැලන්ටයින් දිනය විනාශ කිරීම සඳහා විශාල ග්‍රහකයක් පෘථිවියට කඩා වැටෙනු ඇතැයි අභ්‍යවකාශ විශේෂඥයෝ අනාවැකි පළ කරති.

2023 DW ලෙසින් හැඳින්වෙන මීටර් 50ක් පළල ග්‍රහකය අපට වෙත ළඟා වීමට දශක දෙකකට වැඩි කාලයක් ගතවනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත, සමහර විට තුනක් පමණ වේ.

යුරෝපීය අභ්‍යවකාශ ඒජන්සිය පෙබරවාරි 26 වන දින 2023 DW සොයා ගන්නා ලද අතර එය පෘථිවියට බලපෑම් කිරීමට 607 න් 1 ක අවස්ථාවක් ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත. 2046 පෙබරවාරි 14 වැනි දින මෙම ග්‍රහකය ගැටීමට ඉඩ ඇති බව ද ඒජන්සිය අනාවැකි පළ කළේය.

මෙම ග්‍රහකය ඔලිම්පික් පිහිනුම් තටාකයක දිග ප්‍රක්ෂේපණය කර ඇති බව වාර්තා වෙන නමුත් එහි “ප්‍රමාණයේ අවිනිශ්චිතතාවය විශාල විය හැක”.

Share this: