2022 උසස් පෙළ දෙමළ මාධ්‍ය පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීම ඇරඹේ

2022 උසස් පෙළ දෙමළ මාධ්‍ය පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීම ඇරඹේ

2022 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ දෙමළ මාධ්‍ය පිළිතුරු පත්‍රවල මූලික ලකුණු කිරීම අප්‍රේල් 21 වැනිදා ආරම්භ වූ බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කළේය.

ඒ අනුව විෂයයන් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් පාලන පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තහවුරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතින බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) වාර්තා කළේය.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එච්.ජේ.එම්.සී. හින්දු, ක්‍රිස්තියානි, හින්දු ශිෂ්ටාචාර, භරත නැටුම්, පෙරදිග සංගීතය, කර්නාටක සංගීතය, බටහිර සංගීතය, චිත්‍ර, නාට්‍ය හා රංග කලාව සහ හින්දි යන විෂයයන්වලට අදාළව ප්‍රශ්න පත්‍ර ලකුණු කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව අමිත් ජයසුන්දර සඳහන් කළේය.

Share this: