2015 ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මැයි දින රැලිය ජනපති ප්‍රදානත්වයෙන් …

2015 ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මැයි දින රැලිය ජනපති ප්‍රදානත්වයෙන් …

2015 ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මැයි දින රැලිය ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (01 ) පස්වරුවේ කොළඹ හයිඩ් පාර්ක් ක්‍රිඩාංගණයේදී පැවැත්විණී.

Share this: