2015 ඉන්දියානු රූ රැජින කිරුල ආදිති ආර්යාට

2015 ඉන්දියානු රූ රැජින කිරුල ආදිති ආර්යාට

ලෝක රූ රැජින තරග බිම නියෝජනය කරන ඉන්දීය රූමතිය තෝරාපත්කරගැනීමේ Femina Miss India 2015 තරගාවලිය පසුගියදා නිමාව දුටුවේය.

දිල්ලියේ ගුර්ගන් ප්‍රදේශය නියෝජනය කළ 21 හැවිරිදි ආදිති ආර්යා එම උත්කර්ෂවත් රාත්‍රියේදී ලෝක රූ රැජින තරග බිම නියෝජනය කරන 52 වැනි ඉන්දියානු රූමතිය බවට පත්වූවාය.

එසේම එහි දෙවැනි ස්ථානය දිනාගනිමින් 2015 miss international තරගාවලිය නියෝජනය කිරීමට ආෆ්රින් වාස් සමත් වූ අතර, miss grand international තරගාවලිය නියෝජනය කිරීම සදහා තෙවැනි ස්ථානය දිනාගත් වර්තිකා සිං අවස්ථාව උදාකරගත්තාය.

Share this: