11වනදා ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමෙන් පසු දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමන් කළ හැකි ද ?

11වනදා ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමෙන් පසු දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමන් කළ හැකි ද ?

දැනට ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කර තිබෙන පරිදි මේ මස 11 වෙනිදා රටපුරා ක්‍රියාත්මක ඇඳිරිනීතිය ඉවත් කරනු ලබනවා.

බොහෝ දෙනකුට තිබෙන ගැටලුව 11 වෙනිදායින් පසුව රට විවෘත කළහොත් දිස්ත්‍රික්ක සීමාවන් නොමැතිව දිස්ත්‍රික් අතර ගමනාගමනය කළ හැකිද යන්නයි.

මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසන්නේ මේ පිළිබඳව සිකුරාදා,සෙනසුරාදා දිනය වන විට පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබාදිය හැකි බවයි.

මීට අදාළ ගැසට් නිවේදනයක් සකස් කරමින් පවතින බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පවසන්නේ.

එම නිසා ඉදිරි දින කිහිපය තුළ තුළ මේ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කිරීමට හැකිවන බව ඔහු සඳහන් කළා.

ඔහු වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් මෙසේ සඳහන් කළා

“මං හිතන්නේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙලා තියෙනවා ආසාදිත නොවන කලාපයක ඉඳලා , අසාදිත නොවන කලාපයකට පැමිණීම ප්‍රශ්න ගත වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම lockdown (ලොක් ඩවුන්) කරලා තියෙන සමහර ප්‍රදේශ තියෙනවා ඒ ප්‍රදේශ වලින් පිටවීම සහ ඇතුල්වීම කොහොමටත් බෑ. නමුත් අනිත් දේවල් සම්බන්ධයෙන් යම් ආකාරයක කොළඹ නගරය විවෘත වන නිසා ඒ වගේම කොළඹ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක විවෘත වන නිසා ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ඉදිරි දින දෙක තුන ඇතුළත ඒ ගන්න තීරණ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා”

Share this: