ළමා අපචාර වැළැක්වීමට  රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන්  යෝජනාවක්

ළමා අපචාර වැළැක්වීමට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් යෝජනාවක්

ශ්‍රී ලංකාව තුල සිදුවන ළමා අපචාර වැළැක්වීම සඳහා සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග යෝජනා කිරීමට කමිටුවත් පත් කර තිබේ.

ඒ අනුව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත.

තවද, ඊයේ පැවති කැබිනට් රැස්වීමේ දී මීට අදාළ අනුමැතිය හිමිව ඇති බව අද පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවේ දී අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

පස්දෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් පත් කර ඇති අතර එහි සභාපතීත්වය නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තිලක් මාරපන මහතාට බාරදී ඇත.

ඒ අනුව අධිකරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍ය චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මහත්මිය, ළමා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජේකලා මහේෂ්වරන් මහත්මිය සහ නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහත්මිය මෙහි අනෙකුත් සාමාජිකයින්ය.

Share this: