හොර අත්සන නිසා දයාසිරි CID යයි!

හොර අත්සන නිසා දයාසිරි CID යයි!

දෙහිවල – ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගල්කිස්ස මහ මැතිවරණයට තරග කිරීම සඳහා නිල වශයෙන් නාමයෝජනා පත්‍ර භාර දී තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එම නගර සභාවට තේරී පත්වීමට අදාළ නාමයෝජනා ලේඛනවල ඔහුගේ අත්සන භාවිතා කර එය වංචනික ලෙස යොදා ඇති නිසා ඒ පිලිබදව විමර්ශනය කරන ලෙස දයාසිරි ජයසේකර මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් කළේය.

Share this: