හෙට සිට පාන් මිල අඩු වෙයි

හෙට සිට පාන් මිල අඩු වෙයි

හෙට (26) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ග්‍රෑම් 450ක පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් 05 කින් පහළට. – සමස්ථ ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

Share this: