හෙට කොළඹ උතුරට තාවකාලිකව ජලය අත්හිටුවයි

හෙට කොළඹ උතුරට තාවකාලිකව ජලය අත්හිටුවයි

කොළඹ උතුර ප්‍රාදේශිය බල ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට(10) දිනයේ ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

හෙට පෙරවරු 8.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා පැය 9ක කාලයක් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේය.

කැළණිය, වත්තල, හැඳල, බියගම,මහර,දොම්පේ ප්‍රදේශාය සභා බල ප්‍ර දේශයට අයත් දෙකටන, නාමළුව, මල්වාන, කළුකොඳයාව හා දොම්පේ ප්‍ර දේශ වලත් ජාඇල ප්‍රා දේශිය සභා බල ප්‍ර දේශයේ මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇත.

මිට අමතරව පෑලියගොඩ, වත්තල, ජාඇල, කටුනායක – සීදුව නගරසභා බල ප්‍ර දේශ වලත් බියගම අයෝජන කලාපයේත් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය සඳහන් කළේය.

මේ අතර රත්නපුර නගරාසාන්නයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට දින කිහිපයක සිට අක්‍රීය වී ඇති ජල සැපයුම අද රාත්‍රි වන විට යථා තත්ත්වයට පත් කරන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

බටුගෙදර, අංගම්මන, තිරුවානාකැටිය සහ මාරපන යන ප්‍රදේශ වලට මෙලෙස ජල සැපයුම දින ගණනාවක සිට අක්‍රීයව පවතියි.

ඊට එරෙහිව ඊයේ ප්‍රදේශවාසීන් රත්නපුර , පැල්මඩුල්ල මාර්ගය අවහිර කරමින් උද්ඝෝෂණයකද නිරත වුණි.

කෙසේවෙතත් ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ රත්නපුර කාර්යාලය ප්‍රකාශ කරන්නේ අද රාත්‍රී 8.00ට වන විට ජල සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කිරිමට හැකි වනුඇති බවයි.

Share this: