හෘද සාක්ෂිය එළිදකියි

හෘද සාක්ෂිය එළිදකියි

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසන්නේ, සන්නද්ධ අරගලය බල හුවමාරුවේ මෙවලමක් ලෙස තවදුරටත් නොපිළිගන්නා බවයි.

තවද, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අද සිය මැතිවරණ ප්‍රකාශය එලිදැක්වු අතර හෘද සාක්ෂියේ සම්මුතියේ ජාතික වැඩපිළිවෙල ලෙස එය නම් කර තිබුණි.

ඒ අනුව ප්‍රධාන කරුණු පහක් යටතේ මෙම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය එළිදැක්වීම සිදුකෙරුණු අතර මේ සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරන දේශපාලඥයන් ඇතුළු පාක්ෂිකයන් රැසක් එක්ව සිටියේය.

Share this: