හිස්බඩ සුදුළූනු අනුභව කිරිමෙන් වාසි රැසක්

හිස්බඩ සුදුළූනු අනුභව කිරිමෙන් වාසි රැසක්

හිස්බඩ සුදුළූනු බිකක් අනුභව කිරීමෙන් ඔබ නොසිතන සෙෘඛ්‍ය වාසි අත්වන බව පර්යේෂකයන් සොයාගෙන ඇත.
අධි රුධිර පීඩනය  ඉන් සහනය සැ,සෙන අතර රුධිර සංසරණය වැඩිදියුණු වේ. අක්මාවට, මුත්‍රාශයට හා හදවතටද සුදුළුනු බිකක් අනුභවය ඉතා හොදය.
සියලුම වර්.යේ උදර රෝගයන් සඳහා ද  ආහාර රුචිය වැඩි කිරීම,  පාචනය රෝගය සඳහාද සහනය සැ,සෙනවා ස්නායු රෝග සඳහා ද  සුදුළුනු ග‍ණදායකය.  හිස්බඩ සුදුළූනු බිකක් අනුභව කරන්න. ඉන් ඔබගේ දිවියට සෙෘඛ්‍ය වාසියක් අත්වනු නිසැකය
එච්.අයි.වී / ඒඩ්ස් වැනි රෝග සඳහා ඔෘෂධ ලබා ගන්නා කෙනෙක් නම් සුදුළූනු ආහාරය‍ට ගැනීමෙන්  වැළකී සිටීම වඩාත් සුදුසුයි.
සැකසුම සී.එදිරිමාන්න
Share this: