හිටපු නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා යළි TID වෙත කැඳවයි

හිටපු නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා යළි TID වෙත කැඳවයි

හිටපු නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතාට ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය (TID) හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස යළි සිතාසි නිකුත් කර තිබේ.

2019 පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිටුපස ඇති දැවැන්ත කුමන්ත්‍රණයක් පිළිබඳ ඔහුගේ මතභේදාත්මක ප්‍රකාශයට අදාළව ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීම සඳහා අප්‍රේල් 19 වන දින TID වෙත පැමිණෙන ලෙස ඔහුට මුලින් දන්වා තිබුණි.

කෙසේ වෙතත්, හිටපු නීතිපතිවරයාගේ නීතිඥවරයා එදින ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය හමුවේ පෙනී සිටි අතර ඔහු වෙනුවෙන් පිටු හතක නීතිමය විරෝධතාවක් ඉදිරිපත් කළේය.

Share this: