හිටපු ජනපති ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට එනවනම් අපේ විරුදයක් නැ – සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත

හිටපු ජනපති ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට එනවනම් අපේ විරුදයක් නැ – සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එ.ජ.නි.ස. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්, ක්‍රියාකාරී දේශපාලනය පිළිබඳ තීරණයක් ගන්නේ නම් ඒ සඳහා එ.ජ.නි.සන්ධානයෙන් ඉදිරිපත්වීම පිළිබඳව කිසිම අපැහැදිලි කමක් නොමැති බව එ.ජ.නි.ස. මහ ලේකම් සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත මහතා පවසයි.

අද පස්වරුවේ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්, ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කර සිටියේ.
ඉදිරි මැතිවරණයේදී එක්සත් ජනාතා නිදහස් සන්ධානයේ හවුල්කාර සියළුම පක්ෂ සාමුහිකව කටයුතු කිරිමට තීරණය කර ඇති බව අදාළ නිවේදනයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ යි.
තවද එම මහතා සඳහන්ය කරේ, මේම මැතිවරණයේදි සන්ධානයට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලයක් ලබාගැනිම සදහා ඉලක්ක කරගත් දේශපාලන ක්‍රියාදාමයන් දිස්ත්‍රික් හා මැතිවරණ කොට්ඨාශ මට්ටමින් කඩිනමින් දියත් කිරිමට කටයුතු කරන බවයි.
එ.ජ.නි.ස. මහ ලේකම් සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත මහතාගේ අත්සනින් යුත් මධ්‍ය වෙත නිකුත් කරන ලද නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

statement-susil

Share this: