හැටන් කොමර්ෂල් බැංකුවේ සේවකයෙකුට කොරෝනා

හැටන් කොමර්ෂල් බැංකුවේ සේවකයෙකුට කොරෝනා

හැටන් නගරයේ පිහිටි කොමර්ෂල් බැංකුවේ සේවකයෙකුට කොරෝනා වෛසරය අසාදනය විම නිසා එම පෞද්ගලික බැංකුව තාවකාලිකව වසා දැමිමට බැංකු කලමනාකාරීතය පියවරගත් බව තම නිළ ෆේස්බුක් පිටුවේ නිවේදනයක් තබමින් කොමර්ෂල් බැංකුව පවසනවා.

ඔහුගේ ආශ්‍රිතයින් සියල්ල මේ වනවිට ස්වයං නිරෝධායනය කර ඇති බව එම නිවේදනයේ සඳහන්.

Share this: