හාවඩ් විශ්ව විද්‍යාලය සමඟ ජනාධිපතිගේ සාකච්චාව!

හාවඩ් විශ්ව විද්‍යාලය සමඟ ජනාධිපතිගේ සාකච්චාව!

24 වැනි දින හාවඩ් විශ්වවිද්‍යාලය විසින් Zoom තාක්ෂණය හරහා සංවිධානය කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කළේ, වර්ධනය වන ඉන්දීය සහ අප්‍රිකානු වෙළෙඳපොළ වෙත ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවේශය කිසිදු විශාල බල එදිරිවාදිකමක් හෝ ගැටුමකින් බාධා නොකළ යුතු බවයි.

ඔස්ට්‍රේලියාව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ එක්සත් රාජධානිය අතර අලුතින් පිහිටුවන ලද ‘Aukus’ ගිවිසුමෙන් එය තවදුරටත් උග්‍ර වී ඇති චීනය සහ ක්වාඩ් අතර තරඟකාරිත්වය ඉහළ යන ආකාරය ද ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී අවධාරණය කළේය.

ඊට අමතරව, ඉන්දු පැසිෆික් කලාපය පිළිබඳ ASEAN හි දැක්මට ශ්‍රී ලංකාව සහාය දෙන බවත්, රටේ අනාගතය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, ඉන්දීය සාගරයේ නාවික නිදහස සහ මුහුද යට කේබල්වල ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට කැපවී සිටින බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

Share this: