හමුදා සාමාජිකයින් 15,000කට අධික පිරිසක් සේවයෙන් ඉවත්වීමට අවසර ඉල්ලයි!

හමුදා සාමාජිකයින් 15,000කට අධික පිරිසක් සේවයෙන් ඉවත්වීමට අවසර ඉල්ලයි!

සියලුම ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්ට නීත්‍යානුකූලව ඉවත් කිරීම් සඳහා පොදු සමාව ප්‍රකාශය තුළ හමුදා සාමාජිකයින් 15,000 කට වැඩි පිරිසක් සේවයෙන් ඉවත්වීමට ඉදිරිපත් වී සිටියි.

පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් 15 සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා කාලය තුළ වාර්තා කිරීමට අපොහොසත් වූ ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින් සඳහා රජය පොදු සමා කාලයක් ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

ඒ අනුව 12/14 දා වනවිට යුද හමුදා සාමාජිකයින් 15,476 දෙනෙකු නීත්‍යානුකූලව නිදහස් කර ඇති බවයි යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් ජනරාල් රවී හේරත් සඳහන් කළේ.

ඔවුන් අතරින් හමුදා සෙබළුන් 15,165 දෙනෙකු නීතියට අනුව සේවයෙන් පහ කර ඇත.

නිශ්කාශන වාර්තා ලැබීමෙන් පසු තවත් නිලධාරීන් 194 දෙනෙකු සේවයෙන් පහ කිරීමට නියමිතය.

මෙම පොදු සමා කාලය දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන අතර, මෙතෙක් නීත්‍යානුකූලව විශ්‍රාම නොගිය ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්ට එම අවස්ථාව හිමිවන බව යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් ජනරාල් රවී හේරත් මහතා පැවසීය.

Share this: