හම්බන්තොට වාරයේ දෙවන වර කරදිය පිරවීම හෙට

හම්බන්තොට වාරයේ දෙවන වර කරදිය පිරවීම හෙට

අමාත්‍ය අර්ජුණ රණතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හම්බන්තොට, මාගම්පුර මහින්ද රාජපක්ෂ වරායේ දෙවන අදියරේ කරදිය පිරවීමේ කටයුතු හෙට සිදුකෙරෙයි.

හම්බන්තොට වරාය ව්‍යාපෘතියේ පළමු කරදිය පිරවීමේ මංගල්‍යය 2010 වසරේ අගෝස්තු මස 10 වැනිදා සිදුකෙරුණි.එහි දෙවන අදියර යටතේ වරායට කරදිය පිරවීමේ කටයුතු සිදුකිරීමෙන් පසු දැනට වරායට ඇතුළු විය හැකි නැව් සංඛ්‍යාව ඉහළ යනු ඇති බව වාර්තා වේ.

කොළඹ වරායේ බහලුම් මෙහෙයුම් ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමේ ව්‍යාපෘතිය පුළුල් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය තීරණය කර ඇති අතර ඊට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව අමාත්‍ය අර්ජුණ රණතුංග මහතා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඊට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

Share this: