හදිසි ආපදා තත්ත්වයකදී දැනුම් දීමට අංක දෙකක්

හදිසි ආපදා තත්ත්වයකදී දැනුම් දීමට අංක දෙකක්

හදිසි ආපදා තත්ත්වයකදී දැනුම් දීම සදහා දුරකථන අංක දෙකක් හදුන්වා දී ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව 011- 2587229 හා 011 – 2454576 යන දුරකථන අංක ඔස්සේ පරිසර නාවික ආපදා කළමනාකරණ දිසාව ඇමතිය හැකි වේ.

එසේම විශේෂ පුහුණුවක් ලැබූ පොලිස් ජීවිතාරක්‍ෂක හා ආපදා සහන නිලධාරීන් 50බැගින් නිලධාරීන් 150ක් කළුතර, ගාල්ල හා මාතර පොලිස් කොට්ඨාස වෙත මේවන විට යොමු කර ඇත. මීට අමතරව කිමිදුම් පුහුණුව ලැබූ පොලිස් නිලධාරීණ් 50ක් ද අවශ්‍ය ස්ථාන වෙත වහාම යොමු කිරීම සදහා පොලිස් නාවික කොට්ඨාසය විසින් සූදානම්ව තබා තිබේ.

එසේම පොලිස් නාවික කොට්ඨාසය සතු යාත්‍රා 50ක් සහ ඔරු 35ක් ද අදාළ කොට්ඨාස වෙත යොමු කර ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

Share this: