සුසිල් තමන් පැවසු අසභ්‍ය වචන වලට රෝහිණී කවිරත්න මන්ත්‍රීවරියගෙන් සමාව ඉල්ලයි!

සුසිල් තමන් පැවසු අසභ්‍ය වචන වලට රෝහිණී කවිරත්න මන්ත්‍රීවරියගෙන් සමාව ඉල්ලයි!

2023 පෙබරවාරි 24 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති දේශනයකදී අසභ්‍ය වචන භාවිත කිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිණී කවිරත්න මහත්මියගෙන් සමාව අයැද සිටියේය.

ඊයේ (07) පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් අමාත්‍ය ප්‍රේමජයන්ත කියා සිටියේ තම කතාවෙන් මන්ත්‍රීවරියට යම් හානියක් සිදුවී ඇත්නම් ඒ ගැන කනගාටු වන බවත්, තමාගේ කතාවේදී එවැනි ප්‍රකාශයක් කිරීමට තමන් අදහස් නොකළ බවත් පැහැදිළි කරමිනි.

තමාගේ සමාව ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දක්වමින් කවිරත්න මන්ත්‍රීවරිය ප්‍රශ්න කළේ කථානායකවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා එවැනි අසභ්‍ය වචන පාර්ලිමේන්තුවේදී පිළිගත්තේද සහ එම කරුණ හැන්සාඩ් වාර්තාවෙන් ඉවත් කර තිබේද යන්නයි.

අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත තමන්ට අසභ්‍ය වචනයෙන් බැන වැදීම සම්බන්ධයෙන් විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිණී කවිරත්න කථානායකවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් ඉල්ලා තිබේ.

මෙම ගැටලුව කථානායකවරයා විසින් ආචාර ධර්ම සහ වරප්‍රසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කර නිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නා ලෙස ද කවිරත්න මන්ත්‍රීවරිය ඉල්ලා සිටියේය.

Share this: