සුෂ්මා ස්වරාජ් ඇමති මංගල හමුවෙයි

සුෂ්මා ස්වරාජ් ඇමති මංගල හමුවෙයි

දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා දිවයිනට පැමිණ සිටින ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍ය සුෂ්මා ස්වරාජ් මහත්මිය විදේශ අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා මුණගැසී තිබේ.

ඒ අනුව අද(07) පෙරවරුවේ ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍යංශයේදී අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා මුණගැසී අදාළ සාකච්ඡා පැවති බව වාර්තා වෙයි.

විදේශ අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය, මෙහිදී මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා සහ ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍යවරිය අතර දිර්ඝ ලෙස කරුණු සාකච්ඡා වූ බවත්, තවද මෙරට දේශපාලනික කටයුතු පිළිබදවත්, දින සීයයේ වැඩපිළිවෙළ සහ නව රජය ලබාගෙන ඇති ප්‍රගතිය පිළිබඳව මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා සුෂ්මා ස්වරාජ් මහත්මිය දැනුවත් කර තිබේ.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලු වලට විසඳුම් ලබාදීමට නව රජය කැපවීමෙන් කටයුතු කරන බවත් සුළුතර ජනතාව ජනාධිපතිවරණයෙන් ඡන්දය ලබා දුනේ අපගැන විස්වාශ තබාගෙන බවත් පෙන්වා දී ඇති මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා ඒ පිලිබදව සුෂ්මා ස්වරාජ් මහත්මියව දැනුවත් කර ඇත.

තවද විදේශ අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, නව රජය සුළුතර ජනතාවගේ අභිලාෂයන් ඉෂ්ට කිරිමට කටයුතු කරන බවද විදේශ අමාත්‍යවරයා මෙහිදි පවසා ඇති බව සදහන්වේ.

මීට අමතරව ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර යළිත් වරක් බෝට්ටු සේවාව ආරම්භ කිරිම පිළිබදව ද විදේශ අමාත්‍යවරුන් අතර දිර්ඝ ලෙස කරුණු සාකච්ඡා වී තිබේ.

තවද ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය තුළදී අත්සන් තැබීමට නියමිත ගිවිසුම් පිළිබඳව ද ඉන්දීය ඇමතිනි සුෂ්මා ස්වරාජ් මහත්මිය සහ අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අතර සාකච්ඡාවට ලක්වූ බව විදේශ අමාත්‍යංශය සඳහන් කර සිටියේය.

කෙසේ උවද මෙම සාකාච්ඡා වලදී ධීවර ගැටලුව පිළිබදව සාකච්ඡා වී නොමැත.

Share this: