සුවය ලැබූ ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ රෝහලෙන් පිටව යයි

සුවය ලැබූ ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ රෝහලෙන් පිටව යයි

වතිකාන මාධ්‍ය කාර්යාලයට අනුව බ්‍රොන්කයිටිස් රෝගයෙන් දින තුනක් සුවය ලැබීමෙන් පසු ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ සෙනසුරාදා උදෑසන රෝහලෙන් පිටව ගොස් ඇත.

පාප් වහන්සේ සිටගෙන රෝමයේ ගෙමෙල්ලි රෝහලෙන් පිටත වාර්තාකරුවන්ගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දුන්හ. ඉන්පසු ඔහු හඬමින් සිටි කාන්තාවක් වැළඳගෙන ඇයට ආශීර්වාද කළේය.

ගොක් ඉරිදා ශාන්ත පීතර චතුරශ්‍රයේ සිට ඇන්ජලස් යාඥාව පවත්වන බව ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළහ.

Share this: