සුරා­බදු වැට­ලීම් 43,013 ක්

සුරා­බදු වැට­ලීම් 43,013 ක්

මේ වසරේ නොවැ­ම්බර් දක්වා සුරා­බදු ආඥා පනත යටතේ සුරා­බදු දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව සිදු කළ වැට­ලීම් 43,013කදී අධි­ක­ර­ණය මඟින් දඩ ලෙස රු. මිලි­යන 168.54ක මුද­ලක් අය කර­ගැ­නී­මට සමත්ව ඇතැයි නියෝජ්‍ය සුරා­බදු කොම­සා­රිස් කපිල කුමා­ර­සිංහ මහතා සඳ­හන් කර සිටි­යේය.

සැක­ක­රු­වන් 42,979 දෙනකු සමඟ අත්අ­ඩං­ගු­වට ගැනුණු නීති විරෝධි මත්පැන්, මත්කුඩු, ගංජා සහ නීති විරෝධි දුම්වැටි ආදි­යෙහි වටි­නා­කම රුපි­යල් මිලි­යන 500.66ක් පමණ බවත් අත්අ­ඩං­ගු­වට ගැනුණු සැක­ක­රු­වන් අතර කාන්තා­වන් 3971 දෙන­කුද සිටින බව නියෝජ්‍ය සුරා­බදු කොම­සා­රි­ස්ව­රයා සඳ­හන් කර සිටි­යේය.

Share this: