සුදු අලියෙක් වූ මෙරට චෝගම් කාර්යාලය වසාදමයි.

සුදු අලියෙක් වූ මෙරට චෝගම් කාර්යාලය වසාදමයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැතිපොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය නායක සමුළුව (CHOGM) වෙනුවෙන් කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ පවත්වාගෙන ගිය කාර්යාලයක් වසා දැමීමමට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

විදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා මහතා කියාසිටියේ සමුළුව පවත්වා අවසන්වූ පසු එසේ වෙනම කාර්යාලයක් පවත්වා ගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බවයි.

මසකට රුපියල් මිලියන 02ක් පමණ මුදල් නාස්ති කරමින් මෙම කාර්යාලය එම ස්ථානයේ පවත්වාගෙන ගිය බව ජාතික ප්‍රවෘත්ති නියෝජිතායතනයකට විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් අජිත් පී. පෙරේරා මහතා කියා සිටි බව ඔවුන් වාර්තා කර අැත.

ඊයේ(02) තමන් විසින් මෙම කාර්යාලය නිරීක්ෂණය කළ බවත් එහිදී එම කාර්යාලයේ සියළුම උපකරණ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත ගෙනයාමට නියම කළ බවත් එසේම
එම කාර්යාලය වසා දමා එහි සේවයේ නියුතු නිළධාරීන් අමාත්‍යාංශයට අනියුක්ත කිරීමටත් තීරණය කළ බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් පවසා තිබේ.

Share this: