සිසුන් 26 ක් ‍රෝහලේ, තිදෙනෙකුට සිහිමඳ තත්ත්වයක්

සිසුන් 26 ක් ‍රෝහලේ, තිදෙනෙකුට සිහිමඳ තත්ත්වයක්

අද උදැසන ජලයට වස මිශ්‍රවීමෙන් හදිසියේ රෝගාතුරු වූ සිසුන් 26 දෙනෙකු යාපනය ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කරතිබේ.

මෙය පලාලි, අර්ලාලෙයි ශ්‍රී මුරුගන් මහාවිද්‍යාලයේ ජල ටැංකියට වස මිශ්‍රවීමෙන් එම විද්‍යාලයේ සිසුන් ‍පිරිසක් මෙලෙස රෝගාතුරුවී ඇතැයි පවසයි.

තවද, එම ජල ටැංකියේ තිබී කුඩා වස බෝතලයක්ද හමුවී ඇත.

තවද, සිසුන්ගේ තත්ත්වය බරපතළ නොවන බව රෝහල් ආරංචි මාර්ග පවසන නමුත් සිසුන් තිදෙනෙකුට සිහිමඳ තත්ත්වයක් ඇති බව කියැවෙයි.

Share this: