සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය නියමිත පරිදි පවත්වන බවට ඇමතිගේ සහතිකය

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය නියමිත පරිදි පවත්වන බවට ඇමතිගේ සහතිකය

2022 අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය නියමිත පරිදි මැයි 29 වැනිදා ආරම්භ වේ.

අප්‍රේල් 25 වැනිදා පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ විභාගය දින 10 කින් අවසන් වීමට නියමිත අතර මැයි 29 වනදා විභාගය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවයි.

මේ අතර, 2022 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ විෂයන් 10ක් සඳහා පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීම අප්‍රේල් 24 වැනිදා ආරම්භ වූ බව සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා අනාවරණය කළේය.

Share this: