සාමය පිළිබද අමාත්‍යංහයේ හිටපු ලේකම් මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශයට

සාමය පිළිබද අමාත්‍යංහයේ හිටපු ලේකම් මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශයට

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, සහකාර පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේක මහතා පවසුවේ, ක්‍රිඩා අමාත්‍යංශයේ හිටපු ලේකම් මේජර් ජනරාල් නන්ද මල්ලවආරච්චි මහතාගේ මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය ඒකකය මේ වන විට ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීම සිදු කරන බවයි.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පැවසුවේ ක්‍රිඩා අමාත්‍යංශයේ රුපියල් මිලියන 39 ක මුල්‍ය අක්‍රමිකතාවයක් සම්බන්දයෙන් මෙලෙස ප්‍රකාශ සටහන් කර ගන්නා බවයි.

තවද, මේජර් ජනරාල් නන්ද මල්ලවආරච්චි මහතා ඉන්දුනිසියාවේ හිටපු තානාපතිවරයෙකු වන අතර නීතිය හා සාමය පිළිබද අමාත්‍යංහයේ හිටපු ලේකම් තනතුරු ද ඔහු විසින් දරා ඇත.

Share this: