ස්ත්‍රී දූෂණ නඩුවක් සඳහා අල්ලස් ගත් පොලිස් නිලධාරියා අත්අඩංගුවට!

ස්ත්‍රී දූෂණ නඩුවක් සඳහා අල්ලස් ගත් පොලිස් නිලධාරියා අත්අඩංගුවට!

රුපියල් 350,000 ක අල්ලසක් ගත් පොලිස් නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කමිටු නිලධාරීන් විසින් ඔහුව ඊයේ (31) අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අදාළ පොලිස් සැරයන්වරයා සේවය කරන්නේ මැදවච්චිය පොලිස් ස්ථානයේය.

අනුරාධපුර මහාධිකරණයේ පැවති අපයෝජන හා ස්ත්‍රී දූෂණ නඩුවක් සඳහා විත්තිකරු නඩුවෙන් මුදා හැරීමට මෙම මුදල අල්ලසක් ලෙස ඉල්ලා ඇත.

ඒ අනුව අදාළ අල්ලස් මුදල ලබා ගනිමින් සිටියදී මැදවච්චිය ප්‍රදේශයේ ස්ත්‍රී දූෂණ චෝදනා එල්ල වූ පුද්ගලයාගේ නිවසේදී සැරයන්වරයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

Share this: