සල්ලි අච්චු ගැසීමට රජය අලුතෙන් කරපු දේ!

සල්ලි අච්චු ගැසීමට රජය අලුතෙන් කරපු දේ!

අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේ ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් මුදල්  අච්චු ගැසීම නවතා ඇති බවයි.

අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ ඊයේ (17) පැවැති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමිනි.

Share this: