සර් හෙන්රි ඕලකට් තුමා සිහි කරමින් දානමය පුණ්‍යකර්මයක් ඕස්ට්‍රේලියාවේදී.

සර් හෙන්රි ඕලකට් තුමා සිහි කරමින් දානමය පුණ්‍යකර්මයක් ඕස්ට්‍රේලියාවේදී.

සර් හෙන්රි ඕලකට් තුමා සිහි කරමින් දානමය පුණ්‍යකර්මයක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සහභාගීත්වයේන් ක්වීන්ස්ලන්ත බෞද්ධ විහාරස්ථානයේදී පසුගිය දා පැවැත් විණි.
ඡායාරූප – මාධව ගමගේ.

ඔබත් විදෙස් රටක ජීවත් වන ලාංකිකයෙක්ද…ඔබලා සංවිධානය කරන ඕනෑම උත්සව අවස්ථාවක් සැළලිහිනි අපට දන්වන්න. ඔබ වෙනුවෙන් අන්තර්ජාල මාධ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දීමට අප සූදානම්…
වැඩි විස්තර සදහා…+94 718248891 හෝ info@salalihini.com.

Share this: