සභාව විනාඩි 15 කට කල් තබයි

සභාව විනාඩි 15 කට කල් තබයි

කතානායක චමල් රාජපක්ෂ මහතා පැවැසූවේ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වරප්‍රසාද අනුව ප්‍රශ්න කිරීම හා අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පිළිගත් ක්‍රියා පටිපාටිය අනුගමනය කරන ලෙසයි.

කතානායකවරයා මේ බව පැවසුවේ අද (21) පාර්ලිමේන්තුව කැද වු අවස්ථාවේදි වන අතර, 19වැනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන විවාදය අද පටන් ගැනීමට නියමිතව තිබුණත් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනපති අල්ලස් කොමිසමට කැඳවීමට එරෙහිව විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු අද දෙවැනි දිනටත් විරෝධතා දැක්විය.

එබැවින් පාර්ලිමේන්තුව තුළ මතුව ඇති ගැටුම් කාරි තත්ත්වය මත කතානායකවරයා සභාව විනාඩි 15 කට කල් තැබිය.

Share this: