සබරගමුවේ පාසල් කලින් වසයි

සබරගමුවේ පාසල් කලින් වසයි

සබරගමු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්. කුරුප්පුආරච්චි මහතා පවසන්නේ, සබරගමුව පළාතේ පාසල් 21 ක් ලබන සදුදා පෙරවරු 11.30 ට වසා දමන බවයි.

ඔහු පවසන්නේ, මහ මැතිවරණයට අදාළ නාමයෝජනා භාරදිමේ අවසන් දිනය වන ලබන සදුදා රත්නපුර සහ කෑගල්ල නගර ආශ්‍රිතව ඇතිවිය හැකි වාහන තදබය අවම කිරිමේ අරමුණෙන් මෙම පියවර ගත් බවයි.

ඒ අනුව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 14 ක් සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 07 ක් ලබන සදුදා දින පෙරවරු 11.30 ට වසා දැමිමට නියමිත අතර, 14 වන දින සිට සියළුම පාසල් සුපුරුදු පරිදි පැවැත්වෙන බව සබරගමු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්. කුරුප්පුආරච්චි මහතා සඳහන් කළේය.

Share this: